Facebook počúvajknihu.sk
0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Angličtina do ucha 3 - pokročilí

Napíšte recenziu k tomuto produktu

Rýchly prehľad

Angličtina do ucha je poslechová učebnice angličtiny, která se zaměřuje na všechny složky studia jazyka najednou. Naučí vás nová slovíčka a fráze, vysvětlí gramatiku a „dohlédne“ na to, abyste ji správně používali.

Jazyk: Čeština
Vydavateľ: Eddica, spol. s r.o.
Autor: Rôzni autori
Rozprávač: Rôzni Interpreti
Kategória: Cudzie jazyky
Typ: Audiobook
Dĺžka: 12:53 h
14,62 €

Detaily

Angličtina do ucha je poslechová učebnice angličtiny, která se zaměřuje
na všechny složky studia jazyka najednou. Naučí vás nová
slovíčka a fráze, vysvětlí gramatiku a „dohlédne“ na to, abyste ji správně
používali. Nejen, že s vámi procvičí nejpoužívanější konverzační fráze,
ale také vás naučí, jak na ně správně a pohotově reagovat. Provede vás
tréninkem poslechu od nejnižší po nejvyšší obtížnost tak, abyste již nikdy
nezaváhali, a to hned za pomoci několika různých typů hlasů. A navíc, to
vše zajímavou formou s důrazem na praktické využití a nikoli
pouhé „biflování“.
Z jakých cvičení se skládá audiokniha Angličtina do ucha?


Slovní zásoba a fráze
Část „Výuka slovní zásoby a frází“ obsahuje veškerou slovní zásobu,
kterou budete potřebovat při používání učebnice. Nepotřebujete žádný další
slovník. Zvlášť je zpracována slovní zásoba ke gramatické i poslechové
části. Množství vyučované slovní zásoby je tak rozumně dávkováno, abyste
se nemuseli učit mnoho slovíček a frází najednou. Angličtina do ucha vás
tedy nejdříve slovíčka a fráze naučí a okamžitě vás je přinutí využít v
dalších cvičeních, abyste je nezapomněli.


Vysvětlení gramatiky
Angličtina do ucha vysvětluje gramatická témata přehlednou a
srozumitelnou formou. Každá lekce obsahuje jedno hlavní, složitější téma a
jedno méně rozsáhlé téma doplňkové. Vysvětlení témat je zpracováno formou
rozhovoru učitele a studenta, jako byste byli v opravdovém vyučování.
Učitel vysvětluje, zkouší studenta a upozorňuje na časté chyby. Student
také klade doplňující dotazy tak, abyste výkladu zcela jasně porozuměli.
Při tvorbě této části čerpali kvalifikovaní učitelé angličtiny ze svých
mnohých praktických zkušeností. Na konci každého vysvětleného tématu je
zařazeno krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího k zapamatování.


Jak správně mluvit
Část „Jak správně mluvit“ se zaměřuje na procvičení gramatického tématu
lekce a skládá se ze dvou částí: „Jak tvořit?“ a „Jak používat?“. Cvičení
„Jak tvořit?“ vás naučí správně vytvářet gramatické konstrukce podle
daných pravidel. Toto procvičujete formou překladu nejprve z angličtiny do
češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Rozsáhlejší soubor cvičení
„Jak používat?“ se pak věnuje využití gramatického jevu v běžném životě.
Kromě překladu z angličtiny do češtiny a naopak můžete trénovat pomocí
cvičení „Doplňte do věty“ nebo „Opravte chybnou větu“. Ve cvičení „Doplňte
do věty“ hledáte chybějící slovo. Toto cvičení již vyžaduje znalost tématu
na jisté úrovni, abyste poznali, co v dané větě chybí. Vrcholem je cvičení
„Opravte chybnou větu“, kdy si vy zahrajete na učitele a vaším úkolem je
správně opravit úmyslnou chybu. Všechna cvičení se soustředí na hlavní
gramatické téma lekce.


Konverzační fráze a trénink reakce
Ke každé lekci Angličtiny do ucha přísluší konkrétní téma konverzačních
frází. Témata byla vybrána s ohledem na jejich praktickou využitelnost a
vaši pokročilost v průběhu studia. Naučíte se zde nejen vybranou skupinu
frází, ale také jak na ně pohotově reagovat v živé konverzaci. V první
části se učíte konverzační fráze systémem překladu z angličtiny do češtiny
a následně z češtiny do angličtiny. Ve druhé části posloucháte tytéž fráze
a je vám nabídnuta vzorová reakce v češtině. Vaším úkolem je reagovat
správně anglicky.


Porozumění souvislé řeči
Porozumět samostatně stojící větě je mnohem jednodušší než porozumět
delšímu projevu. Každá lekce obsahuje jeden delší souvisle mluvený celek
právě pro trénink této dovednosti. Angličtina do ucha vás cvičením provede
ve dvou variantách. První je tzv. „Zrcadlový poslech“. Nahrávka je pro vás
připravena tak, abyste ihned po zaznění každé anglické věty slyšeli její
český překlad. Můžete si okamžitě ověřit, jestli jste rozuměli správně.
Složitější variantou tohoto cvičení je nahrávka, v níž po každé české větě
následuje její anglický překlad. Zde můžete navíc trénovat i své
schopnosti aktivního překladu. Nejvyšší metou je pak poslech celého celku
v angličtině a následně cvičení s otázkami k textu. Abyste si nemuseli
pamatovat mnoho faktografických údajů z nahrávky, je pro vás u každé
otázky připravená malá nápověda a samozřejmě správná odpověď pro ověření.


Obsah:
Hlavní gramatické téma, Doplňkové gramatické téma, Konverzační
téma
Lekce 1 : Přítomné časy – prostý, průběhový, použití
slovesa TO HAVE a spojení HAVE GOT

Určování množství – mnoho, málo, několik
Ceny a nakupování v obchodech

Lekce 2 : Minulé časy – prostý, průběhový


Příslovce a jejich tvorba
Vyjádření času – datum, v pátek, v 6 hodin…

Lekce 3 : Budoucí časy – WILL, GOING TO a přítomný čas
průběhový pro vyjádření budoucnosti

Použití infinitivu a průběhového tvaru slovesa (-ing)

V hotelu

Lekce 4 : Předpřítomný čas průběhový vs. prostý


Otázky, tázací zájmena, použití FOR a SINCE
Vedení konverzace

Lekce 5 : Přehled časů – přítomný, minulý, budoucí,
předpřítomný čas

Stupňování přídavných jmen, otázka „What is it like“

Výrazy společenské interakce

Lekce 6 : Způsobová slovesa MUST a HAVE TO, podmiňovací
způsob - SHOULD

Využití infinitivu – účel, WHAT+infinitiv, SOMETHING+infinitiv

Nápisy a upozornění

Lekce 7 : Časové a podmínkové věty, podmínka 1. typu,
otázka

Časové spojky – AS SOON AS, WHEN, WHILE, UNTIL
Psaní dopisů a emailů, domluva schůzky

Lekce 8 : Podmínkové věty – podmínka 2. typu


Způsobové sloveso MIGHT
U doktora

Lekce 9 : Trpný rod

Popis pocitů a situací (BORING vs. BORED)
Výrazy společenského styku 2

Lekce 10 : Předminulý čas, souslednost časů


Frázová slovesa
Rozloučení a poděkování
  1. Napíšte recenziu k tomuto produktu

Napíšte vlastnú recenziu

Ako by ste ohodnotili tento produkt? *

  * ** *** **** *****
Hodnotenie

Podobné produkty

Hitchhiking to the sea
Italština pro středně pokročilé B2
The Mystery of LifeYou are the Light, and that's indestru...
Italština pro pokročilé C1, C2
English B1 and B2 Levels
Death and other Horrors
Illusion

Illusion

3.63 €
Sounds in the Dark
Murderers

Murderers

3.63 €
Planes of Existence
Longing

Longing

0.04 €
Mirage

Mirage

3.63 €