Facebook počúvajknihu.sk
0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Francouzština do ucha

Napíšte recenziu k tomuto produktu

Rýchly prehľad

Francouzština do ucha je víc než jen audioučebnice. Jedná se o ucelený výukový materiál pro začátečníky až po pokročilé, který je sestavený podle platných didaktických pravidel, kdy způsob vlastní výuky je založen na metodě „drilu“.

Jazyk: Čeština
Vydavateľ: Eddica, spol. s r.o.
Autor: Rôzni autori
Rozprávač: Rôzni Interpreti
Kategória: Cudzie jazyky
Typ: Audiobook
Dĺžka: 9:12 h
10,95 €

Detaily

Francouzština do ucha je víc než jen audioučebnice. Jedná se o ucelený
výukový materiál pro začátečníky až po pokročilé, který je
sestavený podle platných didaktických pravidel, kdy způsob vlastní výuky
je založen na metodě „drilu“. Zaměřuje se na všechny podstatné prvky výuky
cizího jazyka – výuku slovní zásoby a frází, výuku gramatiky (vysvětlení
gramatického jevu) a dokonalé procvičení pomocí nepřeberného množství
příkladových vět. Audiokniha Francouzština do ucha je vhodná, jak
pro samouky, tak pro účastníky jazykových kurzů.

Obsah:

Psaná podoba francouzštiny a francouzská výslovnost
Číslovky, číselné řady a letopočty
Rod podstatných jmen ,člen určitý, neurčitý a dělivý, množné číslo,
osobní zájmena nesamostatná, tykání a vykání, nepravidelné sloveso etre
- být
Tvoření otázky, tázací zájmena a příslovce, rod, množné číslo a
stupňování přídavných jmen
Zájmena přivlastňovací a zájmena ukazovací, nepravidelné sloveso avoir
- mít
Časování pravidelných sloves, I, II. a III slovesná třída
Časování nepravidelných sloves - nepravidelná slovesa aller – jít, jet
dire - říct, prendre – brát, vzít, dát si partir – odejít, odjet,
odcestovat, savoir – vědět, umět
Časování zvratných sloves - zvratná slovesa ve francouzštině-slovesa
s’appeler – jmenovat se, se laver – mýt se, se présenter – představit se
a nepravidelná slovesa faire – dělat, věnovat se něčemu, sortir –
odejít, vyjít si, vyjet, vycházet, pouvoir – moci, recevoir – dostat,
obdržet, přijmout, venir – přicházet, přijít, přijíždět
Příslovce a jejich stupňování - pravidelné a nepravidelné tvoření
příslovcí, zájmenná příslovce en, y, nepravidelná slovesa connaître –
znát, poznat, devoir – muset, dlužit, mettre – dát, položit, nasadit si,
obléknout si, vouloir – chtít, vyžadovat, boire – pít
Vyjádření pádových vztahů
Předložkové vazby - nejběžnější slovesné vazby s předložkou a
nepravidelná slovesa vivre – žít, voir – vidět, tenir – držet, peindre –
malovat, natírat, envoyer – posílat
Rozkazovací způsob - pravidelné a nepravidelné tvoření a tvoření
záporu, nepravidelná slovesa conduire – řídit, vést, zavést, dovést,
courir – běhat, běžet,dormir – spát, lire – číst, ouvrir – otevírat
Přítomný čas, přítomný čas průběhový, nepravidelná slovesa vendre –
prodat, prodávat, suivre – sledovat, následovat, pronásledovat, řídit
se, servir – sloužit, obsluhovat, servírovat cuire – vařit, péct,
vaincre – vítězit
Budoucí čas - blízká budoucnost, jednoduchý budoucí čas, nepravidelné
tvary jednoduchého budoucího času, nepravidelná slovesa s’asseoir –
sednout si, battre – bít, mlátit, porazit, klepat croire – věřit, payer
– platit rendre – vracet, vrátit, poslat zpět, odevzdat
Minulý čas - minulý čas ve francouzštině, blízká minulost,
nepravidelná slovesa écrire – psát, napsat, naître – rodit se, vznikat,
rire – smát se, attendre – čekat, répondre - odpovědět
Minulý složený čas - tvoření minulého času složeného a jeho používání,
příčestí minulé u nepravidelných sloves, minulý čas složený u zvratných
sloves
Imperfektum - tvoření imperfekta a jeho používání, imperfektum
zvratných a nepravidelných sloves, rozdíl v používání imperfekta a
složeného minulého času
Podmiňovací způsob - tvoření podmiňovacího způsobu přítomného,
nepravidelná slovesa a tvary podmiňovacího způsobu, používání
podmiňovacího způsobu přítomného
Subjunktiv - pravidelné a nepravidelné tvoření subjunktivu,
nejčastější výrazy, po kterých následuje subjunktiv
Trpný rod - trpný rod ve francouzštině, plusquamperfektum, podmínkové
větyNázvy konverzačních témat:

Stravování
Cestování
Sport a hry
Hotel
Hudba a literatura
Film a divadlo
Rodina
U lékaře, lidské tělo
Masmédia
Lidské vlastnosti
Stát, vláda, politika
Počasí
Město
Práce, povolání
Telefonování
Pozdravy, představování
Nakupování
Dotazy na cestu
Zeměpis
Hovorová a lidová francouzština
  1. Napíšte recenziu k tomuto produktu

Napíšte vlastnú recenziu

Ako by ste ohodnotili tento produkt? *

  * ** *** **** *****
Hodnotenie

Podobné produkty

Začátečník na dovolené
Le avventure di Pinocchio (IT)
Storia di Casanova (IT)
Le Petit Prince (FR)
Notre-Dame de Paris (FR)
Russkie byliny (RUS)
Čuk i Gek (RUS)

Čuk i Gek (RUS)

2.89 €
Maria Theresa: The Blessed Empress (EN)
Famous Women (EN)
Edgar Allan Poe - Famous Stories (EN)
The Stories of Sherlock Holmes (EN)
Jane Eyre (EN)

Jane Eyre (EN)

2.89 €